نیروی انتظامی تهران بزرگ تعداد بازداشت شدگان روز 22 بهمن در تهران را رقم "بیست هزار نفر" شمارش کرده است.
شبکه جنبش راه سبز - جرس / staff
28-Feb-2010 (4 comments)

  نیروی انتظامی تهران بزرگ تعداد بازداشت شدگان روز 22 بهمن در تهران را رقم "بیست هزار نفر" شمارش کرده است.  

این رقم به گزارش خبر نگاران جرس، عین آمار رد و بدل شده بین نهادهای سرکوب اعم از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج، وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای ذی ربط است.

خبرنگاران جرس از تهران گزارش کرده اند این تعداد شامل گروههای پنجگانه زیر می شوند: اول،کسانی که بین نیم ساعت تا سه ساعت در ونهای نیروی انتظامی بازداشت شده پس از تخلیه محتویات جیبهایشان، بازرسی موبایلهایشان و گوشمالی مختصر بعد از اتمام راه پیمائی آزاد شدند. دوم، کسانی که بعد از بازجوئی سرپائی نهایتا تا شب 22 بهمن با قید کفالت یا تعهد آزاد شدند. سوم، کسانی که شب را در بازداشتگاه گذرانیده نهایتا در 23 بهمن آزاد شدند. چهارم، کسانی که چند روز یا یکی دو هفته را در بازداشت بودند و اخیرا آزاد شدند و بالاخره پنجم ک... >>>

MM

The extent of mass arrests on 02/11/2010

by MM on

20,000 arrests in one day in Tehran.  WOW.

And, we still saw so many protests just in Tehran!  Imagine what it would be like if IRI did allow protests?  Dammmmmmn.Share/Save/Bookmark

 
jamshid

Abarmard

by jamshid on

This includes those who were questioned and released. But does the "huge" number scare you of the future of the regime and where things are going? Are you trying to calm your fears down by saying it was exagerated?


Abarmard

Realistically that makes no sense.

by Abarmard on

I highly doubt that number is correct and most probably hugely exaggerated.


mahmoudg

I dont think they themselves know what is going on

by mahmoudg on

there is so much turmoil in Iran, inside the government and inside the circle of power, that all are, shall we say "gooz peech".  one thing is for sure, the highest of the high are very busy sending their loved ones and their ill gotten wealth out of the country.  This should be ominous signs for the Unislamic Republic.