ایران و سوریه موافقتنامه لغو روادید امضاء کردند
BBC
26-Feb-2010 (3 comments)


روز پنجشنبه، 6 اسفند (25 فوریه)، محمود احمدی نژاد همراه با هیاتی از مقامات جمهوری اسلامی برای دیداری دو روزه وارد دمشق، پایتخت سوریه شد، و مورد استقبال بشار اسد، رئیس جمهوری، و شماری دیگر از مقامات این کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - محمود احمدی نژاد را در این سفر منوچهر متکی، وزیر امور خارجه، علی نیکزاد، وزیر مسکن و رئیس کمیسیون مشترک ایران و سوریه، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر و مجتبی ثمره هاشمی، مشاور آقای احمدی نژاد و تعدادی از نمایندگان مجلس همراهی می کنند.

پس از برگزاری مراسم استقبال، آقایان اسد و احمدی نژاد به طور خصوصی دیدار کردند و در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند و به سئوالاتی در مورد روابط جمهوری اسلامی و سوریه و دیدگاه های دولت های دو کشور در زمینه مسایل منطقه ای و بین المللی پاسخ دادند.

در این ن

 

>>>
recommended by Anonymous Observer

Share/Save/Bookmark

 
Anonymous Observer

MM Jaan

by Anonymous Observer on

no worries.  This "new" fussygorilla character is one of our old friends under a new usernames.  I guess the fact that the word Syria was mentioned in the topic--a place from which Hamas and Hezbollah goons travel to Iran to help the IRI beat Iranians on the streets--gave him / her a knee jerk reaction.  

Incidentally, Khaled Mashal of Hamas lives in Syria and travels to Iran quite frequently from there to collect his regular checks at the expense of the people of Iran. 

PS/ the funny thing is that I have actually been to Damascus.  I have very good friends from there, who I visited a couple of times.  I even almost bought an apartment there once with one of them. :-))) 


MM

wass w/ all the fuss, fussygorilla - AO is just posting news

by MM on

Hopefully, soon, Timbuktu will also not require visas from Iranian passport holders, and then, Iran will only be the second worse country as far as visa requirements by the international community.


fussygorilla

visa to Damascus

by fussygorilla on

Shame on you for your nonsensical post.  I am no terrorist, I love Iran and its tremendous culturre (which you obviously lack) and would love to travel to Damascus, the oldest city in the history of the world. 

Your blind bias and hate of iranian leaders is sickening. It would be wonderful to facilitate iranian and Syrian citizens travel to friendly countries without the stupid visa requirements. May be you should go to Damascus and learn a thing or two.