رئیس جمهور افغانستان خواستار همبستگی مجدد طالبان شد
Televisionwashington.com / WashingtonTV
28-Jan-2010

14:15GMT—9:15AM/EST

واشنگتن، 28 ژانویه (تلویزیون واشنگتن)— حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان، روز پنجشنبه از جامعه بین المللی خواست تا برای ترغیب شورشیان میانه رو طالبان به حل و فصل سیاسی بحرانها، به دولت وی کمک کند. >>>


Share/Save/Bookmark