نسبت منابع به مصارف بانك‌ها در ایران به 106 درصد كاهش یافته است
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
26-Jan-2010

انتشار: دوشنبه 5 بهمن

14:00GMT—9:00AM/EST

واشنگتن،
25 ژانویه (تلویزیون واشنگتن)-- روز دوشنبه رئیس شورای عالی هماهنگی
مدیران عامل بانک‌های دولتی ایران اعلام کرد که نسبت منابع به مصارف
بانك‌ها به 106 درصد كاهش یافته است، و آن میزان کاهش را نشان ‌دهنده
بهبود وضعیت بانك‌ها و كاهش شكاف میان سپرده‌ های دریافتی و تسهیلات
پرداختی دانست.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود رضا خاوری گفت: «در حال حاضر نسبت منابع به مصارف بانك‌ها 106 درصد است كه این نسبت در حال كاهش است.»

خاوری
در گفتگو با ایلنا با تشریح دلیل افزایش نسبت منابع به مصارف توشیح داد:
«جامعه ما، جامعه جوان و جویای كار است و به همین دلیل نیاز به
سرمایه‌گذاری دارد. بنابراین كشور نیازمند منابع مالی است. از همین رو
بانك مركزی وجوهی را در اختیار بانك‌ها قرارداد تا ... >>>

Share/Save/Bookmark