احمدی نژاد: كشورهای سلطه‌گر به بهانه پوشش خبری از وقوع زلزله به دنبال اشغال و چپاول هستند
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
26-Jan-2010

13:39GMT—8:39AM/EST

واشنگتن،
26 ژانویه (تلویزیون واشنگتن)—محمود احمدی نژاد امروز در مراسم تودیع و
معارفه مدیرعامل ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران با اشاره تلویحی به
زلزله هائیتی، در خصوص فعالیت های خبری شبکه های آمریکائی گفت : «بعضی
كشورهای سلطه‌گر به بهانه پوشش خبری از وقوع زلزله یك كشور به دنبال اشغال
و چپاول آن هستند.»

به گزارش سایت دفتر ریاست جمهوری، وی
این شبکه های خبری را متهم کرد که از پدیده خبر و خبررسانی برای «تَحمیق و
تخریب» شخصیت انسان‌ها، ملت‌ها و تسلط خود بر افكار عمومی جهان استفاده
می‌كنند
.

وی
کشورهائی را که «سلطه‌گر و زورگو» خواند نیز متهم کرد که در تلاش هسستند،
به وسیله شبكه‌های خبری، اولویت‌های زندگی مردم را «سازماندهی» کرده و به
آنها تحمیل كنند كه باید به ... >>>

Share/Save/Bookmark