شمقدری: سینمای ایران بیمارِ رنجور است و آدم شاخصی ندارد
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
22-Jan-2010

انتشار: جمعه ۲ بهمن

12:33GMT—7:33AM/EST

واشنگتن،
22 ژانویه (تلویزیون واشنگتن)— جواد شمقدری معاون سینمائی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی، سینمای امروز ایران را «یك بیمار رنجور» خواند که همه
سینماگران آن در یک حد هستند
.

به
گزارش ایلنا، جواد شمقدری روز گذشته طی سخنانی در موزه سینما در تهران، با
بیان این نکته که «سینماگران ایران همه تقریبا در یك اندازه هستند و گاهی
برخی رسانه‌ها وخبرگزاری‌ها درباره آنها غلو می‌كنند»، خاطرنشان کرد «گاهی
رسانه‌ها به یك فیلمساز و یا كارگردان بیش از حد توجه می‌كنند در حالیكه
در ایران اكثر سینماگران در یك اندازه هستند و البته افراد شاخص هم وجود
دارند اما افراد خیلی شاخص وجود ندارندو این ... >>>


Share/Save/Bookmark