صدور احکام تعلیق و تبعید برای دانشجویان معترض در مشهد
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
22-Jan-2010

واشنگتن، 22 ژانویه (تلویزیون واشنگتن)— در پی اعتراضات گسترده ای که ماه گذشته در دانشگاههای شهر مشهد رخ داد و به احضار و بازداشت تعداد زیادی از دانشجویان منجر شد، روز گذشته کمیته انضباطی دانشگاه آزاد مشهد احکام قطعی ۱۵ نفر از دانشجویان این دانشگاه را صادر کرد.

بعد از تجمعات ۱۳ آبان و همچنین حوادث خونباری که در عاشورای تهران و ده شهر دیگر ایران رخ داد، تعدادی از دانشجویان دانشگاههای مختلف ایران از جمله واحدهای دانشگاهی شهر مشهد دست به تجمعاتی اعتراضی زده بودند. در واکنش به تجمعات فوق، بسیجیان و نیروهای لباس شخصی نیز به دانشجویان حمله کرده، به ضرب و شتم و سرکوب آنها مبادرت ورزیدند که در همین رابطه صدها دانشجو احضار و بازداشت و زخمی شدند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر پانزده دانشجوی معترض دانشگاه آزاد مشهد، هر کدام به تعلیق از تحصیل و تبعید محکوم شده و یکی از آنها علاوه بر تعلیق از تحصیل، به بیرجند تبعید شده است.

ص... >>>


Share/Save/Bookmark