گیتز به پاکستان رفت تا روابط نزدیک تر را مورد تأکید قرار دهد
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
21-Jan-2010

10:50GMT—6:50AM/EST

واشنگتن، 21 ژانویه (تلویزیون واشنگتن)— رابرت
گیتز، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه در دیداری اعلام نشده به پاکستان رفت
تا اسلام آباد را از تعهد بلندمدت واشنگتن نسبت به آن کشور، مطمئن سازد.

>>>


Share/Save/Bookmark