مشائی: من و رئيس ‌جمهور درباره فيلم‌های جشنواره اظهارنظری نكرده‌ایم
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
21-Jan-2010

واشنگتن، 21 ژانویه (تلویزیون واشنگتن(- روز چهارشنبه، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر این كه برخی فیلم‌های جشنواره فجر با نظر آنان به جشنواره راه پیدا كرده‌اند، گفت: «من هیچ فیلم‌ جشنواره‌ ای را ندیده‌ام كه در مورد آنها بخواهم نظر بدهم؛ این كار ما نیست.»

به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا، اسفندیار رحیم‌مشائی كه در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به آن پرسش كه «همان طور كه مشكل فیلم «درباره الی» با نظر مساعد رئیس‌جمهور حل شد، گفته شده که برخی فیلم‌های جشنواره اخیر نیز به این شیوه مشكل‌شان حل شده است» اظهار كرد: «تا آنجا كه من اطلاع دارم رئیس‌جمهور فقط در مورد فیلم درباره الی اظهارنظری داشتند و دستوری دادند و در مورد فیلمهای اخیر جشنواره دستوری نداده‌ اند.»

وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسشی مبنی بر آن كه اجرای لایحه هدفمندكردن یارانه‌ها نگرانی‌هائی را برای مردم ایج... >>>


Share/Save/Bookmark