علت اخراج اساتید کمک آنها به دانشجویان برای تحریم امتحانات اعلام شد
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
21-Jan-2010

انتشار: پنجشنبه ۱ بهمن

13:59GMT—8:59AM/EST

واشنگتن، 21 ژانویه (تلویزیون واشنگتن)— در
حالیکه گروه زیادی از دانشجویان برای آزادی همکلاسی های خود خواستار تحریم
امتحانات شده بودند، یک مقام انتصابی دانشگاه، علت اخراج دسته جمعی گروهی
از اساتید دانشگاه علامه طباطبائی را «قصد آنها برای اختلال در امتحانات»
اعلام کرد و همزمان دو استاد برجسته دیگر دانشگاه علامه و بهشتی، امروز
اخراج شدند.

روز
گذشته خبری روی خروجی رسانه ها قرار گرفت مبنی بر اینکه 12 استاد برجسته
دانشگاه علامه طباطبائی (دكتر حمیدرضا برادران شرکا معاون سابق محمد
خاتمی، دكتر علی صادق ‌تهرانی، دكتربهروز هادی‌زنوز، دكترمحمود ختایی،
... >>>


Share/Save/Bookmark