سازمانهای اطلاعاتی آمریکا تردید دارند که ایران هرگز فعالیتهای تسلیحات هسته ای را متوقف کرده باشد
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
19-Jan-2010

11:40GMT—6:40AM/EST

واشنگتن، 19 ژانویه >>>


Share/Save/Bookmark