نگاهی تاریخی به مسالۀ قائم در شیعۀ دوازده امامی
negah.org / کاویان میلانی
18-Jan-2010 (one comment)


 An historical study of the problem of the 12th Imam by comparing a passage from al-Kafi and the earlier variant from al-Mahasin. This shows that the idea of occultation and the 12th Imam is an idea that is much later arrived and that it was derived at decades after the passing of the last Imam Hasan al-Askari....

 

"از عجایب باورهای جا افتاده و تئوریزه شدۀ شیعۀ مربوط به تاریخ غیبت امام دوازدهم اینکه همیشه شواهد و منابع تاریخی نزدیکتر به واقعه تاریخی تحت الشعاع و در حاشیه نویسندگان دورتر و دیرتر مانند مولف کمال الدین قرار می گیرد. شیخ صدوق مولف کمال الدین به سال 381 ه.ق وفات یافته است، یعنی 120 سال پس از واقعه ای که در مورد غیبت امام نقل می کند. خود شیخ صدوق نه امام را دیده و نه از معاصران امامان کسی را می شناخته است. او دهه ها پس از وقایعی که توصیف می کند متولد شده است، و دقیقتر بگویم 107 سال پس از وفات امام یازدهم. منابع مهم و بسیار نزدیکتر شیعه به آن برهه از زمان مانند احمد ابن محمد البرقی (م. 274 یا 280 ه.ق) در کتاب المحاس... >>>

faryarm

Idea derived decades later

by faryarm on
Share/Save/Bookmark