رهبر حزب الله در مورد هرگونه درگیری جدید به اسرائیل هشدار داد
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
15-Jan-2010

حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، روز جمعه اسرائیل را متهم کرد که سعی دارد با تهدید به یک درگیری نظامی جدید، لبنان را مرعوب سازد. با این حال، وی عهد کرد که در صورت بروز هرگونه درگیری تازه ای، اسرائیل را شکست داده و چهره منطقه را تغئیر دهد.

نصرالله این اظهارات را در تماس ویدئوئی با یک گردهمائی عربی و بین المللی برای جنبش مقامت در بیروت بر زبان آورد.

خبرگزاری نهارنت لبنان به نقل از وی نوشت: «به شما قول می دهم، همچنان که همیشه به شما قول داده ام: در هر رویاروئی در آینده، ما اهداف تهاجم را عقیم خواهیم گذاشت، دشمن را شکست خواهیم داد، به یک پیروزی تاریخی عظیم دست خواهیم یافت و چهره منطقه را تغئیر خواهیم داد.»

نصرالله، که گروه شبه نظامی او مورد حمایت ایران و سوریه است، به یکی از افراد حاضر، که در میان آنها نمایندگانی از ایران، سوریه و سایر کشورها حضور داشتند، گفت که آینده منطقه «مقاومت، عظمت و آزادی» است.

به گزارش خ... >>>


Share/Save/Bookmark