رئیس اتاق بازرگانی تهران: سیاست‌زدگی چالش اقتصاد ایران است
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
15-Jan-2010

انتشار: جمعه 25 دی

 

14:00GMT—9:00AM/EST

واشنگتن، 15 ژانویه (تلویزیون واشنگتن(- رئیس
اتاق بازرگانی تهران یک مشکل اساسی اقتصاد ایران در حال حاضررا مسئله
«سیاست زدگی» دانست، و گفت: «از همه درخواست می کنم مسائل سیاسی را بیرون
از اتاق گذاشته و تنها برای رفع مشکلات اقتصادی کشور به این اتاق بیایند.
»

به
گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر، یحیی آل اسحاق در دومین نشست هیئت رئیسه
اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران با رؤسای اتحادیه ها و تشکلهای بخش
خصوصی، به «شرائط خاص» کشور در مرحله کنونی اشاره کرد و گفت: «اقتصاد
ایران در حال گذار از اقتصاد دولتی است و عبور از چنین شرائطی کاری بسیار
دشوار و پیچیده است و نیاز به شناخت و بررسی کامل روابط داخلی و خارجی
دارد تا بتوان با تکیه براین شناخت ر... >>>

Share/Save/Bookmark