آمریکا محاکمه بهائیان در ایران را «به شدت محکوم می کند»
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
12-Jan-2010

11:00GMT—6:00AM/EST

واشنگتن، 12 ژانویه (تلویزیون واشنگتن)— آمریکا
روز دوشنبه تصمیم ایران برای محاکمه هفت تن از پیروان آئین به... >>>


Share/Save/Bookmark