صدور احکام زندان و کمیته انضباطی برای سه فعال دانشجوئی
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
11-Jan-2010

11:10GMT—6:10AM/EST

واشنگتن،
11 ژانویه (تلویزیون واشنگتن)— دادگاه انقلاب برای یاشار قاجار دبیر سابق
انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر( پلی تکنیک تهران)حکم زندان، جریمه و شلاق
صادر کرد و همزمان
۲ فعال دانشجوئی دانشگاه سیستان و بلوچستان، مشمول حکم محرومیت از تحصیل و تبعید شدند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، یاشار قاجار از بنیانگذاران همین سایت خبری، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۴۸ ضربه شلاق، پرداخت ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۲ سال حبس تعزیری معلق در ۵ سال محکوم گردید.

>>>


Share/Save/Bookmark