خاتمی: آشفتگی موجود اگر بحران نیست، پس بحران چیست؟
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
11-Jan-2010

واشنگتن، 11 ژانویه (تلویزیون واشنگتن(-سید محمد خاتمی روز شنبه در دیدار با اعضا شورای مركزی مجمع نمایندگان ادوار مجلس، با تاکید بر اینکه هر حرکت ساختارشکنانه، «محکوم و مطرود» است، خواستار محدود شدن «افراط گری‌ها و تفریط گری‌ها» در فضای سیاسی ایران شد و گفت این اقدام مشکل را حل و جامعه را آرام خواهد کرد.

به گزارش سایت باران، پایگاه اینترنتی رسمی بنیاد متعلق به خاتمی، وی همچنین نسبت به عواقب انکار وجود بحران در جامعه هشدار داد، گفت: «اگر آشفتگی موجود، اینکه انسان‌هائی كشته می‌شوند، انبوهی از انسان ها و از جمله چهره های خدوم به بهانه‌های مختلف دستگیر می‌شوند یا تحت فشار قرار می‌گیرند و هر روز شاهد مشكلات هستیم، بحران نیست، پس بحران چیست؟»

وی افراط گرائی و خشونت را در شرایط فعلی ایران، دلیل افزایش مشكلات خواند و براین مساله که اگر افراط و خشونت از سوی حكومت ترویج شود «بدتر و ویرانگرتر» است، تاکید کرد. خاتمی توض... >>>


Share/Save/Bookmark