احمدی نژاد: باید از برخوردهای سلیقه ای در عرصه هنر پرهیز كرد
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
07-Jan-2010
14:00GMT- 9:00AM/EST

واشنگتن، 7 ژانویه (تلویزیون واشنگتن(- روز پنجشنبه، محمود احمدی‌نژاد در مراسم معارفه رئیس فرهنگستان هنر، ایران را مخزن و پایگاه فرهنگ و اندیشه انسانی دانست و اظهار كرد: «هنرمندان باید داشته‌ها و دستاوردهای اقیانوس عمیق فرهنگ ایران زمین را به بشریت معرفی كنند.»

به
گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا، رئیس‌جمهوری ایران در آن مراسم وی با
اشاره به ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های هنری ملت ایران از جمله هنرمندان
عرصه‌ های مختلف، تصریح كرد: «باید با تدوین چهارچوبی مشخص از برخوردهای
سلیقه ای در عرصه هنر، پرهیز كرد
.»

احمدی‌نژاد همچنین حكم انتصاب رئیس فرهنگستان هنر را به علی معلم دامغانی تقدیم و برای او آرزوی موفقیت كرد >>>

Share/Save/Bookmark