گزارش تحقیق و تفحص، سعید مرتضوی را مقصر شناخت
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
06-Jan-2010

12:22GMT—7:22AM/EST

واشنگتن، 6 ژانویه (تلویزیون واشنگتن)— در حالیکه پنج ماه از آغاز به کار هیات ویژه تحقیق و تفحص مجلس پیرامون بازداشتگاه کهریزک میگذرد
و تنظیم و انتشار نتیجه آن بارها به تعویق افتاده، امروز گزارش نهائی آن
آماده و به رئیس مجلس ارائه شد. همزمان افشا گردید که «در این گزارش سعید
مرتضوی، دادستان پیشین تهران، مقصر اصلی وقایع شناخته شده است.»

در
جریان تاخیرات ماههای گذشته پیرامون این موضوع، سه هفته پیش در تاریخ بیست
و هفتم آذرماه سازمان قضائی نیروهای مسلح «کشته شدن تعدادی از بازداشت
شدگان حوادث بعد از انتخابات بر اثر ضرب و جرح» و اتهامات وارده به تعدادی
از رده‌های مختلف نیروی انتظامی... >>>


Share/Save/Bookmark