احمدی نژاد: اعمال تغییرات فراوان در بودجه مشكلات را متوجه استان‌ها خواهد كرد
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
04-Jan-2010

غروب یکشنبه، محمود احمدی نژاد، رئیس‌جمهوری ایران،«اجرای صحیح هدفمند كردن یارانه‌ها را با همدلی و همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی» ضروری دانست و گفت: «با هدفمند كردن صحیح و ارائه مستقیم یارانه‌ها به مردم وضع بخش‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، صنعت و كشاورزی به طور قطعی ارتقاء می ‌یابد.»

به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا، محمود احمدی‌نژاد در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تبیین ابعاد گوناگون هدفمند كردن یارانه‌ها اظهار كرد: «هدفمند كردن یارانه‌ها براساس مصوبه فعلی مجلس شورای اسلامی به جلوگیری از افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، افزایش تورم انتظاری و فقر و گسترش قاچاق منجر می‌شود.»

وی تاكید كرد: «برخی مخالفان هدفمند كردن یارانه‌ها هنوز نمی‌دانند چه اقدام مهمی می‌خواهد انجام شود.» و افزود: «اعمال تغییرات فراوان در بودجه مشكلات را متوجه استان‌ها خواهد كرد.»

احمدی نژاد با تأكید بر ضرورت... >>>


Share/Save/Bookmark