بازداشت عیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران
jminews / jminews
02-Jan-2010

به گزارش منابع موثق عیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران که از روز ۷ دیماه ناپدید شده بود در زندان اوین است.آقای حاتمی علاوه بر عضویت در جبهه ملی در جنبش نوبنیاد همبستگی نیز فعال است و نقش ارزنده ای در اتحاد نیروهای ملی ایفا کرده است .وی همچنین مسئول نشریه ایران مهر است که سال گذشته از سوی جمهوری اسلامی بسته شد.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark