تخلفات مالی در صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی ایران
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
30-Dec-2009

انتشار: چهارشنبه، 9 دی 1388

 

17:44GMT—12:44PM/EST

واشنگتن، 29 دسامبر (تلویزیون واشنگتن)—سلیمان
جعفرزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از تخلفات مالی در
صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کل کشور خبر داد.

به گزارش سامانه خبری اینرنتی «خبر
آنلاین»، تارنمای «خانه ملت» (وابسته به مجلس شورای اسلامی) روز چهارشنبه
گزارش داد در دو صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کل کشور، تخلفات
مالی رخ داده است.

جعفرزاده
درخصوص نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس در دیوان محاسبات کل کشور گفت:
«در این جلسه عملکرد دستگاه‌های مرتبط با کمیسیون اجتماعی مجلس ازجمله
وزارت رفاه و تامین اجتماعی و زیرمجموعه آن و کمیته امداد(ره) مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.»

به
گفته وی در این جلسه «تخلفات آش... >>>

Share/Save/Bookmark