بازداشت گسترده مخالفان و فعالان سیاسی در تهران و شهرهای دیگر
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
30-Dec-2009

انتشار: چهارشنبه ۹ دی

14:49GMT—9:49AM/EST

واشنگتن، 30 دسامبر (تلویزیون واشنگتن)— موج دستگیری و بازداشت فعالان سیاسی- مدنی
و دانشجویان معترض در ایران همچنان ادامه داشته و طی 12 ساعت گذشته نیز
تعدادی در تهران و شهرهای دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند
.

موج جدید بازداشت ها از ظهر عاشورای امسال و همزمان با سرکوب تجمع سوگواران برای هفتم روز درگذشت آیتالله
منتظری در تهران و چند شهر دیگر آغاز شد. در تجمعات اعتراضی عاشورا،
نیروهای یگان ویژه پاسداران و شبه نظامیان بسیج، مردم متحصن را مورد حمله
قرار داده و ضمن بازداشت گروه زیادی از آنان، تعدادی را نیز کشته و زخمی
نمود... >>>


Share/Save/Bookmark