بازداشت دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران
jminews / jminew
29-Dec-2009

در پی بازداشت های گسترده پس از وقایع عاشورا, شب گذشته دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران در منزلش در تهران بازداشت شد.دکتر موسویان پزشک نیکوکار و از اعضای باسابقه جبهه ملی ایران است که سالها در راه آزادی و اعتلای جبهه ملی تلاش کرده است .وی 2 سال پیش در 13 دی 1386 نیز در مراسم یادبود بی نظیر بوتو در ولی عصر تهران که با ممانعت حاکمیت از برگزاری آن روبرو شد ٬ بشدت مصدوم و مورد بازجویی قرار گرفت

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark