ایران دو مرد را پس از شکست اقدام آنان به فرار، به دار آویخت
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
23-Dec-2009

12:30GMT—7:30AM/EST

واشنگتن، 23 دسامبر (تلویزیون واشنگتن)— روز چهارشنبه خبرگزاری فارس گزارش داد که دو مرد که به اتهام سرقت مسلحانه به اعدام محکوم شده بودند، سهشنبه شب، ساعاتی پس از آن که اقدام به فرار کردند ولی موفق نشدند، به دار آویخته شدند.

بنا
به گزارشها، در بامداد سه‌شنبه بستگان آن دو مرد در جریان اجرای مراسم
اعدام آنان در سیرجان، با تجمع و فشار بر نیروهای انتظامی حاضر غلبه کرده
بودند.

گزارش
مزبور حاکی از آن است که آن دو مرد و 5 تن از بستگان آنان که به فرارشان
کمک کرده بودند، در مسیر سیرجان به بندرعباس در جنوب ایران دستگیر شدند.

خبرگزاری
>>>


Share/Save/Bookmark