فرانسه میگوید چین در مورد مسئله هسته ای ایران با پاریس هم نظر است
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
22-Dec-2009

روز سه شنبه فرانسواز فیون، نخست وزیر فرانسه، گفت کشورش و چین دیدگاه مشابهی در مورد افغانستان و مسئله هسته ای ایران دارند.

فیون در نخستین دیدار خود از چین از هنگام آغاز دوران نخست وزیری اش در 2007، روز دوشنبه با ون جیابو، نخست وزیر چین گفتگو داشت و روز سه شنبه نیز هو جیاتو، رئیس جمهوری آن کشور را ملاقات کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیون در پکن بخبرنگاران گفت: «ما در مورد چگونگی دور کردن ایران از موضع تهدید آمیزش و انزوای آن، همچنین در مورد چگونگی بازگرداندن صلح، امنیت و پیشرفت به افغانستان و یاری به پاکستان در نبرد علیه افراط گرائی، دیدگاههای یکسانی داریم.»

چین و فرانسه که هر دو از اعضاء دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل هستند، در مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ایران که آمریکا، بریتانیا، روسیه و آلمان را هم در بر می گیرد، نیز شرکت دارند.

به گزارش شین هوآ، خبرگزاری چین، رئیس جمهوری چین نیز تصریح کرد که ... >>>


Share/Save/Bookmark