معاون مطبوعاتی: همه باید مراقب عناصر نامتناسب درعرصه رسانه ها باشیم
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
22-Dec-2009

روز دوشنبه، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «رسانه‌های ما به حمدالله در مجموع دارای نیروهای انسانی فرهیخته، آگاه، با بصیرت، دوراندیش و جامع‌نگری هستند كه برخی از عناصر نامتناسب با این عرصه ممكن است بخواهند فضا را مشوش كنند كه البته ما همه باید مراقب باشیم

به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدعلی رامین در حاشیه نشست سراسری استانداران كشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری که با اشاره به توقیف روزنامه اندیشه ‌نو، ارزیابی‌ وی از روند توقیف مطبوعات را جویا شده بود، اظهار داشت: «البته باید نظر مرا در خصوص ثبات وضعیت مطبوعات بپرسید نه روند توقیف روزنامه‌ها، زیرا معاونت مطبوعاتی وظیفه حفظ، حراست، حمایت، نگهداری، هدایت و نظارت بر مطبوعات را به عهده دارد

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «برای معاونت مطبوعاتی بسیار تلخ است تا روزنامه‌ای كه تعهدات قانونی داشته و موظف به اجرای قانون در عرصه مطبوعات بود... >>>


Share/Save/Bookmark