بازداشت و حکم زندان برای ۶ دانشجو و احضار ۵۰ فعال دانشجوئی
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
16-Dec-2009

بر اساس احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب،
پنج فعال دانشجوئی دانشگاههای تهران و همدان به حبس محکوم شده و دانشجوی دانشگاه بهشتی (ملی) به کمیته انضباطی احضار شدند و همزمان یک دانشجوی کرد بازداشت گردید

به
گزارش خبرنامه امیرکبیر، سیاوش حاتم، سیدرضا جعفریان، پوریا شریفیان و
مهدی مسافر، اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی همدان، از طرف
شعبه یک دادگاه انقلاب، هرکدام به تحمل یکسال حبس محکوم شدند

اتهامات
وارده به این چهار فعال دانشجوئی «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم از
طریق شرکت در تجمع غیر قانونی و بدون مجوز در 24 و 25 خرداد ماه در
دانشگاه همدان»، «ایجاد تخریب و تحریق در دانشگاه»، «سردادن شعار علیه
مسئولین نظام»، «ایجاد جو آشوب و ناامنی در دانشگاه و خیابان‌های اطراف»
اعلام شده بود. دانشجویان فوق‌الذکر، در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات
ریاست جمهوری، به مدت دو هفته ... >>>


Share/Save/Bookmark