شادباش‌ جبهه‌ي ملي ايران براي پيوند زناشويي پيمان عارف و سميرا جمشيدي
jminews / jminews
15-Dec-2009

برگزار شد، خانم سميرا جمشيدي، كه در همين روز براي نخستين بار پس از دستگيري موفق به ملاقات با آقاي عارف شده بود، از وضعيت عمومي وي در زندان و روحيه‌ي مثبت ايشان گزارشي ارائه نمود. همچنين طي تماس تلفني كه آقاي عارف از زندان گرفتند، آقايان اديب برومند و هرميداس باوند در مكالمه‌اي كوتاه پيوند ايشان را تبريك گفته، تندرستي و نيكبختي براي ايشان آرزو نمودند. در پايان اين مراسم نيز استاد اديب برومند ديوان حافظ و مجموعه غزليات دردآشنا را همراه با يك سكه طلا به رسم شادباش به خانم جمشيدي و آقاي عارف اهدا كردند.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark