وزیر خارجه ایران: اوباما حرف های ناپخته میزند
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
14-Dec-2009

منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی از ستایش پرزیدنت باراک اوباما از مبارزه مردم ایران برای کسب آزادی و نیل به دموکراسی، سخت انتقاد کرد و اوباما را متهم ساخت که در «اجرای شعارها و برنامه هایش دچار سردرگمی شده است.»

تازه ترین اشاره اوباما به سرکوبگری در برخی کشورهای استبدادی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، ضمن سخنرانی پرشنونده اوباما هنگام پذیرش جایزه صلح نوبل سال 2009 در اسلو، پایتخت نروژ، عنوان شد و اوباما شجاعت مردم ایران را که با تلاش عاری از خشونت میکوشند حکومت را در ایران به راه عدالت و آزادی سوق دهند، ستایش کرد.

متکی اظهارات اوباما در مورد رژیم های جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و میانمار (برمه) را «حمایت از اغتشاشگران» خواند و اعتراض کرد که «رئیس جمهور آمریکا در دوران انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز دچار اشتباه شد و اظهارات ناپخته ای کرده بود... [اما] ظاهرا پس از اظ... >>>


Share/Save/Bookmark