گزارشی از تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم لندن و واشنگتن در روز 16 آذر
WashingtonTV / Televisionwashington.com
09-Dec-2009

همزمان با اعتراضات سراسری مردم و دانشجویان داخل ایران در سالگرد 16 آذر و روز دانشجو، عده ای از ایرانیان مقیم بریتانیا نیز، در حرکتی هماهنگ دست به تجمع اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن زدند.
به گزارش خبرنگار تلویزیون واشنگتن از لندن، در این تجمع اعتراضی که از ساعت 17 تا شامگاه و در یک هوای بارانی به طول انجامید، حدود 800 نفر از حامیان جنبش سبز از لندن، آکسفورد، برمینگهام و شهرهای دیگر حضور داشتند. 

در این تجمع اعتراضی، علاوه بر اینکه مانند مناسبتها و تجمعات قبلی، بر «عدم مشروعیت» و غیر قانونی بودن دولت محمود احمدی نژاد تاکید شد، تجمع کنندگان در شعارهای امروز خود، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را نیز مورد حمله قرار دادند و او را «متهم و عامل» قتل ها و سرکوب های ا... >>>


Share/Save/Bookmark