ارتش کمبوجیه در مصر: کشف باستان شناسی یا خبر نادرست؟
BBC / مریم افشنگ
09-Dec-2009 (one comment)


چندی پیش در گزارشی که توسط شبکه دیسکاوری پخش شد دو برادر ایتالیایی خبر از پیدا شدن بقایای ارتش کمبوجیه، پادشاه هخامنشی در مصر دادند.

در پی اعلام این خبر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، دستور بر پیگیری کشف ۵۰ هزار سرباز هخامنشی در مصر را صادر کرد. اما پس از آن زاهی حواس، مدیر کل شورای عالی آثار باستانی مصر، در سایت اینترنتی خود اعلام کرد یافته های برادران کاستیلیونی قابل تأیید نیست و آنها مجوز انجام کاوش باستان‌شناسی را نداشته‌اند.

این سخنان با واکنش مقامات سازمان میراث فرهنگی ایران مواجه شد و سخنگوی این سازمان خبر ارسال نامه ای به یونسکو و درخواست صیانت از هویت ۵۰ هزار سرباز هخامنشی را اعلام کرد.

>>>
Anonymous Observer

OMG-Ahmadinejad Rushes to Protect Persian History

by Anonymous Observer on

The world must be coming to an end when Ahmadinejad rushes to protect pre-Islam Persian history...or is it shameless pandering? Let's not forget that these are the same people who want to erase the names of the these very same kings from Iranian schoolbooks.  


Share/Save/Bookmark