مادر ندا آقاسلطان: دخترم را کشتید، حالا سیاه بازی راه می اندازید؟
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
07-Dec-2009

 

بعد از تجمع بسیجیان جلوی سفارت بريتانيا و اجرای نمایشی جهت ساختگی و توطئه
نشان دادن قتل ندا آقاسلطان در جریان حوادث بعد از انتخابات، هاجر
رستمی‌مطلق، مادر ندا ضمن ابراز خشم از اعمال فوق، خاطرنشان کرد: «آنها
دخترم را نشان کرده بودند و در روز حادثه او را کشتند، حالا مقابل سفارت
انگلیس سیاه بازی راه انداخته اند.»

بعد از تجمع ۲۰ آبان عده ای از دختران بسیجی مقابل سفارت بريتانيا در تهران
جهت درخواست بازگردانده شدن آرش حجازی شاهد قتل ندا، در ۱۱ آذر نیز گروهی
دیگر از دانشجویان اصولگرا و بسیجی، با اجرای نمایشی یه نشانه ساختگی بودن
قتل ندا پرداختند و آرش حجازی و سازمان جاسوسی بريتانيا را عامل قتل معرفی
كردند.

به
گزارش سامانه خبری جرس، در همان ... >>>

Share/Save/Bookmark