آمار واقعی مبتلایان به ویروس ایدز در ایران بالای 100 هزار نفر است
Televisionwashington.com / WashingtonTV
02-Dec-2009

 دکتر
عباس صداقت، رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت، روز یکشنبه در مراسم
افتتاحیه سومین سمینار سالیانه ایدز ایران با اعلام «ابتلای بیش از 83
هزار نفر به بیماری ایدز»در ایران، گفت که این آمار بر اساس مطالعات
سازمان بهداشت جهانی و دفتر هماهنگ کننده برنامه های ایدز سازمان ملل به
دست آمده است
.

به
گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس صداقت با اعلام آمار 83 هزار نفری مبتلایان
به ویروس اچ آی وی در ایران، اظهار داشت: «آمار ثبت شده و رسمی بیماران
ایدزی و مبتلایان به ویروس اچ آی وی در ایران  20 هزار و 130 نفر است

رئی... >>>


Share/Save/Bookmark