عروسی در اوین
jminews / jminews
02-Dec-2009 (one comment)

دو پرنده عاشق ، یکی در قفس صیاد و دیگری در تکاپوی رهایی یار و گردان به دور قفس ، پیوندی مبارک داشتند . نهم آذر ، روز به یاد ماندنی بود ، روزی که پیمان عزیز و سمیرای گرامی دیوارها را شکستند و عقد و پیمانی دائمی بستند . پیمانی که خطبه خوانش شیخ جوانمرد اصلاحات ، مهدی کروبی بود و شاهدانش عبدالله و احمد و ... در اوین .
JMINews:پیمان عارف ٬آزادیخواه و عضو جبهه ملی ایران در سیاه چال نظام اسلامی با عشق پیوند سفید زد و بار دیگر زندانبانان خود را در تاریخ شرمسار کرد.
جبهه ملی ایران این پیوند با شکوه را به پیمان و سمیرا شادباش میگوید و آرزوی آزادی و سعادت برای ملت ایران دارد.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark

 
Ali P.

Good!

by Ali P. on

Marriage: Hopefully he'd leave the first cage soon, and enter the new cage ;-)