لیمبرت: ضمن مذاکره با ایران باید نسبت به تاریخ هشیار بود
Televisionwashington.com / WashingtonTV
25-Nov-2009
واشنگتن، 24 نوامبر (تلویزیون واشنگتن) – معاون جدید مدیر کل وزارت خارجه آمریکادر امور ایران،
جان دبلیو لیمبرت، روز دوشنبه در معرفی کتاب خود با عنوان «مذاکره با
ایران: دست و پنجه نرم کردن با ارواح تاریخ» گفت آمریکا باید ضمن گفتگو با
ایران متوجه تاریخ روابط خود با ایران باشد.

لیمبرت
که منحصراً به عنوان نویسنده کتاب، و نه یک مقام وزارت خارجه آمریکا، صحبت
می کرد، به حاضران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن گفت که «ارواح» وقایع
تاریخی در روابط ایران و آمریکا همیشه در اتاق مذاکره حضور خواهد داشت و
از اینرو بر نتیجه مذاکرات اثر خواهند گذاشت.

لیمبرت
گفت: «باید متوجه این ارواح باشیم.  شمارشان زیاد است و نیرومند هستند. 
خیلی مقتدرند.  بسیار مهم هستند.  منظورم این است که روح مصدق، ارواح
عُمّال سازمان سیای آمریکا، ارواح امتیازجویان نفتی قدیمی، برای نمون... >>>

Share/Save/Bookmark