رئيس جمهور برزيل از احمدی‌نژاد خواست جويای «راه حلی عادلانه» برای معضل هسته‌ای باشد
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
25-Nov-2009

لوئيز
ايناسيو لولا داسيلوا، رئيس جمهور برزيل، روز دوشنبه در يک کنفرانس
مطبوعاتی مشترک با همپای ايرانی خود، محمود احمدی‌نژاد، از وی خواست در
تعامل با غرب، جويای «راه حلی عادلانه» برای برنامه بحث بر انگيز هسته‌ای
ايران شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، لولا افزود که برزيل از «برنامه هسته‌ای
صلح آميز ايران با در نظر گرفتن تمامی معاهدات بين‌المللی» پشتيبانی
می‌کند.

احمدی‌نژاد به نوبه خود پشتيبانی خود را از درخواست برزيل مبنی بر بدست آوردن عضويت دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد ابراز داشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه وی گفت: «ما از اصلاح شورای امنيت سازمان
ملل متحد پشتيبانی کرده و از عضويت دائمی برزيل در آن شورا حمايت می‌کنيم.»

برز... >>>


Share/Save/Bookmark