لیمبرت: ضمن مذاکره با ایران باید نسبت به تاریخ هشیار بود
WashingtonTV / Televisionwashington.com
24-Nov-2009

معاون جدید مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، جان دبلیو لیمبرت، روز دوشنبه در معرفی کتاب خود با عنوان «مذاکره با ایران: دست و پنجه نرم کردن با ارواح تاریخ» گفت آمریکا باید ضمن گفتگو با ایران متوجه تاریخ روابط خود با ایران باشد.

لیمبرت که منحصراً به عنوان نویسنده کتاب، و نه یک مقام وزارت خارجه آمریکا، صحبت می کرد، به حاضران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن گفت که «ارواح» وقایع تاریخی در روابط ایران و آمریکا همیشه در اتاق مذاکره حضور خواهد داشت و از اینرو بر نتیجه مذاکرات اثر خواهند گذاشت.

لیمبرت گفت: «باید متوجه این ارواح باشیم.  شمارشان زیاد است و نیرومند هستند.... >>>


Share/Save/Bookmark