فیلم نطق خمینی بر علیه جبهه ملی ایران1360
JMI News / JMI News
09-Nov-2009 (one comment)

جبهه ملی طی اطلاعیه ای در اعتراض به لایحه غیر انسانی قصاص ، مردم را به یك راهپیمایی در مسیر خیابان انقلاب به سمت دانشگاه تهران ، در بعدازظهر روز 25 خرداد 1360 فرا میخواند این تظاهرات مسالمت آمیز با حمله وحشیانه عوامل حکومت روبرو میشود و نطق خمینی بر علیه جبهه ملی ایران را به دنبال دارد

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark

 
پیام

The great dictator.

by پیام on

Nothing new on his behalf. He was a thug and will be remembered as such.