ایران هشت سال دیگر به وارد کننده نفت تبدیل می شود؟
BBC
25-Oct-2009 (one comment)

مرکز پژوهشهای مجلس ایران با انتشار گزارشی با نگرانی از افت تولید نفت و افزایش مصرف مواد سوختی، اعلام کرده که در صورت ادامه این وضعیت و عدم سرمایه گذاری لازم، این کشور تا هشت سال دیگر به وارد کننده نفت تبدیل می شود.

بنابر گزارش این مرکز وابسته به مجلس ایران، به دلیل استهلاک مخازن نفتی و وارد شدن چاههای تولید نفت به نیمه دوم عمر خود ، این مخازن دچار افت تولید شده اند و همزمان نیز مصرف به شدت در حال افزایش است.

>>>
recommended by Anonymous Observer

Share/Save/Bookmark

 
MRX1

Sure why not

by MRX1 on

There has been thirty years of neglect in the oil sector by this regime. After all why would a thief care about building some thing? it's all about stealing and pocketing the money while they are jerking people around with reform, green movement, this movement  and all that.