احمدی مقدم: نمایش رزمی همزمان پلیس زن و مرد متوقف شود
BBC
22-Oct-2009

ماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران دستور تنبیه گروهی از ماموران تحت امر خود را برای نمایش عمومی جنگ تن به تن میان درجه داران زن و مرد پلیس صادر کرده است .

این دستور در پی انتشار تصاویر اجرای نمایش درگیری فیزیکی درجه داران زن و مرد نیروی انتظامی در نمایشگاه عمومی نیروی انتظامی تهران بزرگ در این شهر صادر شد .

درجه داران حاضر در این مراسم ضمن اجرای فنون رزمی به شکستن بلوک های سیمانی قرار داده شده بر روی بدن درجه داران زن نیروی انتظامی نیز اقدام کرده بودند .

این نمایشگاه یکی از مراسم عمومی نیروی انتظامی در سراسر کشور است که با هدف گرامی داشت هفته نیروی انتظامی برگزار می شود

>>>
recommended by Anonymous Observer

Share/Save/Bookmark