اصولگرایان مجلس: نقش سعید مرتضوی در کهریزک را افشا می کنیم
TelevisonWashington.com / WashingtonTV
06-Oct-2009

\ در پی انتشار نامه سرگشاده سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران پیرامون تکذیب نقش خود در ماجرای بازداشتگاه کهریزک، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی، ضمن متهم ساختن او به «فرافکنی»، تهدید به «افشای حقایق» کردند. قاضی مرتضوی در نامه روز گذشته خود، اظهارات برخی نمایندگان مجلس و اعضای هیئت رسیدگی کننده به وقایع پس از انتخابات را، «خصومت شخصی» با خود و «دروغگوئی» ذکر کرد. به گزارش سامانه خبری جهان نیوز، علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به نامه اخیر مرتضوی، خاطرنشان کرده است «به زودی نتایج هیات رسیدگی کننده به وقایع پس از انتخابات منتشر خواهد شد "تا سیه رو شود هرکه در او غش باشد".» زاکانی در همین زمینه متذکر شد: «پرونده اتفاقات زندان کهریزک توسط کمیته ویژه ای در کشور پیگیری می شود و متخلفین با اینگونه فرافکنی ها نمی توانند از روشن شدن حقایق جلوگیری کنند. وی همچنین به این نکته مهم اشاره ک... >>>


Share/Save/Bookmark