ابراهیم جعفری: نام احمدی‌نژاد در تاریخ جاودان خواهد ماند
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
05-Oct-2009

 

ابراهیم جعفری،
دبیر حزب اصلاح ملی و نخست وزیر سابق عراق، امروز در تهران در دیدار با محمود احمدی
نژاد به وی گفت: «حتی اگر دوره ریاست جمهوری هم تمام شود، نام شما به عنوان فردی كه
خدمات زیادی را به دنیای اسلام ارائه كرده‌اید، در تاریخ جاودان خواهد ماند.»

جعفری پیروزی
احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم را فراتر از «پیروزی یك شخص» و پیروزی
نظام جمهوری اسلامی ایران، دانست و درباره آن گفت: «انتخابات ریاست جمهوری ایران
فراتر از سرزمین ایران، دستاوردهای بزرگی هم برای جهان اسلام و بشریت داشت.»

وی
جمهوری اسلامی ایران را به عنوان قدرت بزرگ در منطقه و جهان، معرفی کرد و گفت که
هیچ كس نمی تواند در این اقتدار جمهوری اسلامی ... >>>

Share/Save/Bookmark