ابتدا و انتهای فعالیتم در دادستانی با بحران اجتماعی مصادف بود
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
02-Sep-2009

سعید مرتضوی امروز در مراسم تودیع خود در مقام دادستان تهران،عنوان کرد که ابتدای فعالیتش در دادستانی با حادثه 18 تیر و انتهای فعالیتش مصادف با حوادث پس از انتخابات بود.

به گزارش ایلنا، وی که در ابتدای این هفته از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد گفت که در رویداد 18 تیر، از مسئولیتش در دادستانی تهران بیش از یك ماه نگذشته بود و در آن مقطع «رشادت و تلاش بازپرسان و دادیاران امنیت اجتماعی» موجب شد كه پرونده‌های آن «بحران» سریعا مورد رسیدگی قضائی قرار گیرد.

مرتضوی با اشاره به حوادث پس از انتخابات نیز مدعی شد که همكارانش در خاموش كردن آنچه وی آن را«فتنه» خواند، «مجاهدت عظیم» به خرج داده اند.

به گزارش ایسنا، مرتضوی درتشریح عملكرد هفت ساله دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به اینکه دادسرای تهران در شرایطی احیا شد كه غیبت «10 ساله در سیستم قضائی كشور» را تجربه کرده بود، مدعی شد که در دوران ... >>>


Share/Save/Bookmark