مدیر‌عامل سازمان بهشت ‌زهرا دفن غیر‌قانونی اجساد را تکذیب کرد
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
24-Aug-2009

محمود احمدی نژاد شب گذشته در گفتگوی زنده تلویزیونی به معرفی وزاری جدید در کابینه دولت نهم پرداخت ودر پاسخ به مخالفین کابینه گفت: «بعضی‌ها توقع دارند دولت، وزرای پیشنهادی را با آنها هماهنگ کند و خود را نه به عنوان یک نماینده که در مقام مجلس قرار می‌دهند

به گزارش تابناک، احمدی نژاد با اشاره تلویحی به سخنان دیروز محمد رضا باهنر، نائب رئیس دوم مجلس گفت: «این روش درستی نیست كه وقتی کابینه ای هنوز معرفی نشده است، فردی بگوید که از این لیست پیشنهادی پنج نفر رای نمی آورند... برخی‌ها می‌خواهند نظر خود را در خصوص كابینه به دولت القا کنند

>>>

Share/Save/Bookmark