برادران کارامازوف!
London Kayhan
23-Aug-2009

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هر وقت گذارش به اجتماعات دانشجویی می‌افتد و در پاسخ به سؤالات دانشجویان درمی‌ماند، بحث را به دوران پیش از انقلاب می‌کشاند و سعی می‌کند دانشجویان را قانع کند که رژیم جمهوری اسلامی در مقایسه با ایران شاهنشاهی جای بهتری برای زندگی است. او برای اثبات ادعایش دلیل می‌آورد که محمدرضا شاه پست‌های کلیدی را به بستگانش می‌بخشید در حالی که این جور پارتی‌بازی‌ها در حکومت عدل علی (جمهوری اسلامی) جایی ندارد! بنابر این آنچه در باره دوران طلایی ایران در سالهای پیش از انقلاب می‌شنوید ساخته و پرداختۀ رسانه‌های ضد انقلاب است.
لاریجانی قاعدتاً تا این اندازه معلومات عمومی و حافظه دارد که بداند تنها عضو خاندان پهلوی شاغل در دولت آن زمان، مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر بود که او نیز در واقع عضو سببی خانواده سلطنتی و فرزند یک موسیقیدان و خودش هم اهل هنر بود.
علی لاریجانی هفته پیش در دیدار... >>>

recommended by fozolie

Share/Save/Bookmark