ابهام در معرفی کابینه دهم به مجلس تا پایان مهلت قانونی
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
19-Aug-2009

14:15GMT—10:15AM/EST

واشنگتن،19 اوت (تلویزیون واشنگتن)—ساعت 16،  پایان وقت اداری چهارشنبه  28 مرداد، آخرین مهلت قانونی محمود احمدی نژاد برای معرفی وزاری کابینه جدیدش به مجلس بود، امابه گزارش «خانه ملت» خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، احمدی نژاد تا پایان وقت اداری امروز فهرست کابینه خود را به مجلس ارائه نداده است.

در همین زمینه محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوئی که ساعت 15:30 به وقت تهران در سایت خانه ملت منتشر شد، در خصوص نامه رئیس جمهور جهت معرفی وزرای كابینه دولت دهم گفت که این نامه هنوز به مجلس تقدیم نشده است.

 خبر گزاری مهر نیز با انتشار گزارشی ویژه اعلام کرد: «علی رغم پایان یافتن دو هفته مهلت قانونی رئیس جمهور برای ارائه فهرست پیشنهادی اعضای کابینه دهم، این فهرست تا پایان وقت اداری ... >>>

Share/Save/Bookmark