سازمان مجاهدین انقلاب: احمدی نژاد و محصولی مسئول حوادث اسفناک بازداشتگاه کهریزک هستند
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
13-Aug-2009

اعضا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دیروز با انتشار بیانیه ای اعلام کردند: «شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و آقای محصولی به عنوان وزیر کشورو رئیس شورای امنیت کشور، مسئول نهائی وپاسخگوی اصلی حوادث تخلفات و رفتارهای غیر قانونی و اسفناک دو ماهه اخیر علیه شهروندان، از جمله رویدادهای » بازداشتگاه کهریزک هستند.

به گزارش سایت رسمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، اعضا این سازمان با تاکید بر اینکه بازداشتگاه کهریزک یک «زندان غیر قانونی» و«خارج از نظارت و کنترل سازمان زندان ها» بوده است، نوشتند که به رغم دستور تعطیل زندان غیر قانونی کهریزک اخبار «جدیدی و غیر قابل انکاری» که درباره این زندان منتشر می شود، حاکی از «رفتارهای حیوانی و وحشیانه با زندانیان کهریز... >>>


Share/Save/Bookmark