مشروعيت ولايت فقيه الهي است؛ به خواست اين و آن مشروط نيست
Pars
04-Aug-2009 (one comment)
مشروعيت ولايت فقيه الهي است؛ به خواست اين و آن مشروط نيست

خبرگزاري فارس: حضرت آيت‌الله مصباح يزدي در مقاله‌اي با عنوان «حكومت و مشروعيت» مي‌نويسد: از نظر شيعه به همان معياري كه حكومت رسول الله (ع) مشروعيت دارد، حكومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت. يعني مشروعيت حكومت هيچ گاه مشروط به خواست اين و آن نبوده، بلكه امري الهي و با نصب او بوده است.


به گزارش گروه آئين و انديشه فارس، رئيس موسسه پژوهشي امام خميني در اين مقاله آورده است: علي‌رغم تعريف‌هاي مختلفي كه از واژه‌ حكومت در كتب علومي سياسي ارائه شده است، مي‌توان حكومت را ارگاني رسمي دانست كه بر رفتارهاي اجتماعي نظارت داشته و بدان‌ها جهت مي‌بخشد. اگر مردم از طريق مسالمت‌آميز جهت دهي را پذيرا نشوند، حكومت با توسل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مي‌كند. اگر كساني از مقررات وضع شده براي نيل به هدف قانون تخلف كنند، با كم... >>>
fozolie

Vali is Divine

by fozolie on

Is there nobody to tell this Bozmaj'e that they copied the idea of Vali from Plato? Khak bar sar e ma Iranian ke mihan ra be che shayyadhai be che arzani taghdeem kardim


Share/Save/Bookmark