پیام شاهزاده رضا پهلوی برای پیوند ارزش های ملی
R.P.'s Office
02-Aug-2009 (4 comments)

دبیرخانۀ رضا پهلوی
شنبه 10 مرداد 1388

هم میهنانم،

آزادی خواهی، داد جویی، مِهر به همنوع، و سر فرو نیاوردن در برابر زور و ستم، همواره از برجسته ترین ویژگی های تمدن ایرانزمین بوده است. جنبش آزادی خواهی امروز شما نیز، که سبزی و خرمی روح ملی را به عنوان نماد آن برگزیده اید، در عین یگانگی و بی همتایی اش، ادامۀ درخشان ترین رویدادهای تاریخ ملی ماست.

ایرانیان،

امروز، ایران ما در یکی از حساس ترین دوران تاریخی اش به سر می برد. و همبستگی، در کنارپافشاری بر والاترین اصول، همچون مردم سالاری، بردباری، عدم خشونت، و جدایی دین از حکومت، یک ضرورت شمرده می شود. ما، همگی، در یک آزمون بزرگ تاریخی به سر می بریم، و من شکی ندارم که از آن با همدلی و هم اندیشی یکدیگر پیروز و سرفرازتر از همیشه برون خواهیم آمد.

عزیزانم،

جنبش سبز دموکراسی خواهی، از آن یکایک فرزندان آزادیخواه ایران است. این جنبش، جنبشی است فرای این و یا... >>>

recommended by fozolie

Share/Save/Bookmark

 
Darius Kadivar

Ostaad Your New Avatar Fits You ;0)

by Darius Kadivar on

Perfectly !

LOL


Ostaad

Darius, vaalaazardak RP is saying that NOW because...

by Ostaad on

he's told by his mehtars in the US there will be no attack on Iran. He's too dumb to come up with this stuff by himself. You must know that. Don't you?


Darius Kadivar

XerXes Change Your Avatar it Lies Through ;0)

by Darius Kadivar on

Your Stinky Comments ...

//mardaninews.de/Deutsch/?p=906

And

JAVID SHAH

And

DOWN WITH THE IRI and Its APOLOGISTS !

REZA's CALL: An Iranian Solidarnosc... By DK

 


XerXes

I bet

by XerXes on

I bet that AIPAC writes his speeches. Notice he never has criticized the fascists who want to preemptive strike against Iran.

We don't want IR and we certainly don't want a low life, whimpy, anti Iranian traitors back to office.
No, we don't like constipation doesn't mean that we like diarrhea.